+90 364 221 67 67 +90 537 788 45 19 [email protected]
İmplant Aşamaları

Diş sağlığına dikkat etmeyen ve dişlerinde sorunlar olmasına rağmen diş hekimlerine gitmekten kaçınan kişiler dişlerine çok büyük zararlar verirler. Her geçen gün dişler zarar görmeye devam edecektir. Bir süre sonra diş ağrıları dayanılmaz bir hale gelir ve kişiler hekimlere başvurur. Ancak artık dişi kurtarmanın bir yolu kalmamıştır ve dişler çekilir. Böyle bir durumda implant işlemi ile eksik dişler tamamlanmalıdır.

Gerçekleştirilecek olan implant işlemi iki farklı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar cerrahi operasyon aşaması ve üst yapım aşaması olarak isimlendirilmektedir.

Cerrahi Operasyon Aşaması Hangi İşlemleri Kapsıyor?

İmplant için planlamalar yapıldıktan sonra implant işleminin uygulanma aşamasına geçilmektedir. Uygulama safhasında implant aşamaları ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki olan cerrahi operasyon ortalama 15 dakika süren bir işlemdir.

İlk olarak uygulama bölgesi lokal anestezi ile tamamen uyuşturulur. Bunun sonrasında uygulamanın yapılacağı bölge özel olarak temizlenmektedir. Hemen ardından özel vidalar çene kemiğinin içerisine monte edilerek implant işleminin en önemli aşaması olan cerrahi operasyon tamamlanmış olur.

Üst Yapım Aşaması Nedir?

Hastalar implant aşamaları içerisinde nispeten daha zorlu olan cerrahi operasyon kısmını geçtikten sonra üst yapım aşamasına gelirler. Bu aşamada kökleri hazırlanmış ve çeneye yerleştirilmiş olan implantların üst yapısının tasarımı yapılacaktır.

Köke monte edilecek ve dışarıdan görülebilecek olan kısmın nasıl olacağı tasarlanır ve sonrasında üretimi gerçekleşir. Hemen ardından da montaj işlemleri yaparak hastanın ağzı yapısının kusursuz bir görünüme kavuşması sağlanır.